Welbee A350P

Welbee A350P

Вече е възможно и заваряване на тънки листове

Новата машина за TIG заваряване Welbee A350P ще замени установения DA-300P и вече може да заварява листове с дебелина 0,2 mm, използвайки процеса TIG. В отделни случаи това устройство може да се използва дори с минимален ток от 5 ампера.