Софтуер

Софтуер

Софтуерни пакети от АМАДА – създайте своя виртуален проект заедно с нас от дизайна до готовия продукт.

Вашият пакет от софтуерни решения на AMADA Ви осигурява пълен набор от възможности за контрол над Вашето производство.

Предимствата, които софтуерният пакет на АМАДА Ви предоставя:

Със софтуерните пакети Blank, Bend, Robot и Weld Вие ще разполагате с всичко необходими програми за настройката на Вашата машина за лазерно рязане, абкант преса, щанц преса или комбинирана абкант-лазер машина. Изискванията спрямо дизайна и продукцията варират в широк диапазон при производството на метални и стоманени листове. Именно поради тази причина е от водещо значение производството Ви да бъде оборудвано с всички необходими инструменти. Това ще Ви помогне да оптимизирате процесите по програмиране.

Готовият метален елемент е основата, на която са структурирани всички технологични особености, използвани при процесите на обработка. Затова е нужно да се съставят списъци с продукти и данните за елементите, да се подготвят заявки към машините и информацията за производството да бъде лесно достъпна в цялото работно помещение. Цялата тази информация е взаимно свързана и що се касае до софтуер тя изисква едно цялостно решение.

Можете да ни потърсите за консултация при избора на най-подходящия за Вашето производство софтуерен пакет.

Пакет решения

Машините се управляват с редица решения, отговарящи за всяка технология. Програмите, разработени от техническия отдел, се записват в споделена база данни, където се намират всички фази от производствения цикъл на организацията.

Sheetworks

3D CAD приложение, разработено на базата на SolidWorks и интегрирано с пакета VPSS 3i.
Програмата има широка гама от ексклузивни функции за машини AMADA, за обработка на възли, тръби и конструкции, използвайки специфични контроли за солидно моделиране и разработване на листов метал.

Production Designer

Production Designer е 2D/3D CAD за импортиране на основните налични в търговската мрежа формати.
Програмата разполага с разширени функции за оптимизиране на всякакви дефекти в дизайна.
Специална обработка, като нарязване, формоване и маркиране, се разпознават от системата за правилно управление в CAM среда.

V-Factory

Наблюдавайте производителността на вашите машини ПО ВСИЧКО ВРЕМЕ И НАВСЯКЪДЕ
Вземете решения в реално време въз основа на данни в реално време

IoT отдалечена поддръжка

Предсказуемата и превантивна дистанционна поддръжка е ключът към минимизиране на времето на престой и неговото въздействие върху вашето производство.