FD-V8L

FD-V8L

По-бърз, по-тънък и още по-лесен за употреба: FD-V8L

Новият робот за електродъгово заваряване FD-V8L с частично интегрирано насочване на кабела и усъвършенстван дизайн може да се справи с всички заваръчни задачи и полезен товар до 8 kg. Дори връзките и кабелите, необходими за процеса на заваряване SynchroFeed, са предварително инсталирани. Благодарение на изключителната си дължина на ръката, той е особено подходящ за големи работни площи.

По-бърз цикъл: Проектиран за най-високи индустриални скорости.
Тънък дизайн: Благодарение на по-тънкия дизайн на долната част на рамото е необходимо по-малко въртеливо движение за достигане на работна позиция, като по този начин се предотвратяват сблъсъци с приспособления и детайли.
Удобна за потребителя работа: Дори кабелите, необходими за SynchroFeed, са интегрирани в долната част на рамото, което предотвратява смущения зад рамото на робота.
По-здрава структура: Максимален полезен товар сега до 8 кг. Възможно е използването на различни горелки и сензори.

FD-V8L