Понеделник, 14 Декември 2020 13:34

Happy Holiday season

 

Понеделник, 23 Ноември 2020 16:12

Иновации и конкурентоспособност 2014-2020

На 20.08.2020г. ПИ ДЖИ СЪРВИСИЗ ЕООД стартира изпълнението на административен договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP002-2.073-8515-C01, предоставен от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020 във ръзка с изпълнението на проект „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“. Основната цел на проекта е осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19. В резултат от изпълнение на дейностите се очаква постигане на положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 и стабилност на наличните работни места. Със средствата, осигурени от проекта са покрити част от счетоводните услуги и трудовите възнаграждения на дружеството.

Проекта се изпълнява в рамките на 3 месеца с начало 20.08.2020г. и край 20.11.2020г. и е съфинансиран от Европейския фонд за регионално развитие чрез продкрепата на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020.

Петък, 31 Януари 2020 09:55

Фибро лазерна машина Ventis 3015-AJ

Фибро лазер с уникални режещи способности

 

Моделът VENTIS-3015AJ на AMADA е фибро лазер от най-ново поколение, който позволява рязане на неръждаеми стомани и алуминий. 

Роботите от серията FD се отличават със значителна производителност.

Висока стабилност на запалване на дъгата за прецизно и висококачествено заваряване без пръски и шлака.

С точност на повторението до ± 0.07 mm, новият високо прецизен робот може да успее в изпълнението на дори и най-трудните задачи. 

Благодарение на високите скорости на обработка и по-кратките срокове за изпълнение на процесите, FD-B6 покрива всички изисквания за най-взискателните производствени процеси.

Фибро лазер с уникални режещи способности

За по-голяма товароносимост и заваряване без интерференции: FD-V8

Използваме бисквитки, за да подобрим работата Ви с нашия сайт. Използвайки този сайт, Вие се съгласявате с нашите условия.