Regius-aj

Regius-aj

Фибро лазер REGIUS – следващо ниво в лазерната обработка

Машината за рязане с Fiber лазер REGIUS обединява в себе си 3-осово линейно задвижване, оригиналната технология на AMADA за променлив контрол на лазерния лъч и новата система за лазерно интегриране с нейните функционалности и лесен начин на работа.

Изключително високата скорост и прецизната точност на технологията с изцяло линейно задвижване повишават капацитета за работа на машината и свеждат до минимум интервалите, в които тя не функционира. Благодарение на наличието на няколко автоматични функции, са премахнати често срещаните проблеми при обработването на материала, като автоматичното центриране на лъча. Освен това се постига и по-качествено наблюдение на процесите при обработка, което е нова стъпка при работата с лазер.

Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
Slide
СИСТЕМА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ С i-CAMERA (i-CAS):
ДИСТАНЦИОННО УПРАВЛЕНИЕ:
СТРАНИЧЕН И ПРЕДЕН ДОСТЪП: