Абканти с ATC

Абканти с ATC

Иновативна гама абкант машини на AMADA, оборудвани с автоматична смяна на инструменти

Огъването определено е един от най-важните етапи в обработката на метални листове и решаващ по отношение на производствената ефективност и времето за настройка.
От тази гледна точка настройката на машината е една от най-критичните операции, която често изисква време, точност и усилия от страна на оператора. AMADA се справи с това предизвикателство с иновативна гама абканти, оборудвани с автоматична смяна на инструменти (ATC). Настройката се извършва автоматично от машината, намалявайки времето за настройване, елиминирайки тежката работа на оператора и риска от грешки.
Нашите машини за огъване с автоматична смяна на инструменти (ATC) са идеалното решение за малки, променливи размери на партиди и сложни схеми на инструменти, изискващи често пренастройване.