Изамет

Изамет

Изамет е снована през 1989 г., Изамет е първата частна фабрика за асансьори в България. Основната й дейност е проектиране, производство, доставка и монтаж на всички видове асансьори