Bloc 2003

Блок 2003 ООД 

Блок 2003 ООД е създадена през 1995 г. с основен предмет на дейност ремонт и търговия с резервни части за мото- и електрокари След 2003г. дейността на фирмата е ориентирана предимно към производство на резервни части и широка гама други метални изделия