Ак Електрик

AК Електрик“ АД е част  AQ GROUP AB

AК Електрик“ АД е част  AQ GROUP AB (Швеция), която е световен производител на части и системи за промишлени клиенти с високи изисквания.