Комбинирани машини

Комбинирани машини

Punch-laser производствени машини за ефективно производство.

Bend-laser комбинирана производствена машина LASBEND AJ - бързо и прецизно производство на сложни елементи