Технологии за измерване

Технологии за измерване

VQC представлява оптичен измервателен уред с приложение в производството.